Καλώς ήλθατε στο Supermarket Παναγιωτάς!
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Instagram
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ PANAGIOTAS.GR

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα σήματα, λογότυπα, η επωνυμία της εταιρείας, πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες, έγγραφα, υποδείγματα κλπ. αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας Παναγιωτάς ΑΕ. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιονδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Παναγιωτάς ΑΕ ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν αποτελούν πλήρη ενημέρωση ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία ούτε ως προς την εν γένει λειτουργία τηςΗ εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ο κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικοινωνήσει με την εταιρεία ώστε να λάβει αναλυτικές πληροφορίες. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τρόπο κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια.

Έγγραφα

Όλα τα έγγραφα τα οποία παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο (ενδεικτικά αιτήσεις, πληροφορίες) εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση. Η εταιρεία δε δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Συνδέσεις προς άλλους Διαδικτυακούς Τόπους

Η Παναγιωτάς ΑΕ δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών και σελίδων στα οποία μπορεί να οδηγηθείτε μέσω συνδέσεων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Επιπλέον η σύνδεση με ιστοσελίδα που δεν ανήκει στην Παναγιωτάς ΑΕ, δε συνεπάγεται ότι η Παναγιωτάς ΑΕ υποστηρίζει την ιστοσελίδα, ούτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου στο μέτρο που αυτό απαιτείται για τη σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Copyright © 2015 Παναγιωτάς ΑΕ
Visa Mastercard Dinnerss Maestro
Haccp"
Σχεδίαση & ανάπτυξη Global Media
Facebook Twitter YouTube
Instagram